Scopul informării

Prezenta informare urmărește explicarea modului în care noi realizăm procesarea, inclusiv colectarea și stocarea, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web cojom.ro

Întrucât cunoaștem importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne angajăm să protejăm, să respectăm și să păstrăm confidențialitatea acestor date, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm, într-o manieră integrată și eficientă informațiile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește datele pe care le procesăm, temeiul procesării, precum și drepturile dumneavoastră în legătură cu datele procesate.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Suntem COJOM.RO, o afacere de familie lansata din dorinta de a oferi posibilitatea tuturor de a-si satisface frumusetea. (denumită în continuare „SC MC COJOM SRL”).

Pentru orice informații legate de protecția datelor dumneavoastră, ne puteți contacta prin e-mail la contact@cojom.ro

 

Definirea unor termeni

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”), următorii termeni se definesc astfel:

 • Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă:
 • identificată – o persoană care se diferențiază într-un grup anume de persoane față de ceilalți membri ai grupului;
 • identificabilă – acea persoană care poate fi identificată, fie direct, fie indirect, prin raportare la un identificator (element de identificare) de natură fizică, fiziologică, psihică, economică, culturală sau socială;
 • exemple de date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa, o adresă de e-mail, seria și/sau numărul cărții de identitate sau pașaport, date privind locația, numărul de înmatriculare al unei mașini, imaginile captate de camerele de supraveghere video, un IP, un cookie ID, etc.;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune asupra datelor cu caracter personal (prin mijloace automate sau neautomate/manuale);
 • exemple de operațiuni de prelucrare:  colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal; 
 • Persoană vizată persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

(!)     datele cu caracter personal privesc numai persoanele fizice (persoanele vizate), nu și cele juridice, indiferent de modalitatea de prelucrare (automată sau manuală).

 • Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

(!)     nu poate fi considerat consimțământ valabil exprimat acela care presupune lipsa unei acțiuni /inacțiunea, astfel că un consimțământ „implicit” nu mai este valabil;

 • Operator – orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Împuternicitul – orice persoană fizică sau juridică înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Terț – orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, Operatorul ori Împuternicitul sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a Împuternicitului, sunt autorizate să prelucreze date;

 

Protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, SC MC COJOM SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, în calitate de Operator, cu respectarea prevederilor legale și a principiilor menționate în continuare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale și automate), în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Ne angajăm să asigurăm luarea măsurilor de securitate rezonabile pentru a păstra în siguranță informațiile în formă electronică sau fizică și pentru a împiedica accesul, modificarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Politica noastră de securitate a datelor este susținută de standardele de securitate, precum și de procese și proceduri specifice implementate, stocând informațiile în spații controlate, cu acces restricționat, sau în baze de date electronice care necesită logare și parole.

Totodată, solicităm partenerilor noștri, personalului și furnizorilor care au calitatea de Împuternicit, să respecte standardele corespunzătoare de securitate a informațiilor, toți aceștia fiind supuși obligațiilor de confidențialitate.

 

Informațiile pe care le colectăm

Datele pe care le colectăm sunt furnizate direct de către dumneavoastră, prin completarea formularului de contact disponibil pe https://cojom.ro/contact-us, sau prin comunicarea acestora prin alte mijloace (de exemplu: telefon, e-mail, completarea formularului de contact, urmare a solicitării unui serviciu).

Datele personale ale dumneavoastră precum numele, adresa, e-mail, telefon, sau altele asemenea nu sunt colectate decât în măsura în care sunt furnizate în mod direct de către dumneavoastră via e-mail, sau alte modalități directe de comunicare.

Noi colectăm în mod automat anumite date fără caracter personal când vizitați site-ul nostru – cum ar fi tipurile de browser și versiunile folosite, sistemul de operare folosit, site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru, data și ora accesului la Internet, o adresă IP, furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și orice alte date și informații similare care pot fi utilizate pentru personalizarea afișării site-ului nostru pe dispozitiv sau în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

 

Modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal

 • Website-ul nostru

Site-ul web http://cojom.ro are drept scop prezentarea generală a informațiilor legate de SC MC COJOM SRL, de serviciile noastre, de echipamentele și tehnologiile utilizate, precum și de echipa noastră, fiind adresat publicului.

Prin urmare, putem primi date direct de la dumneavoastră și le putem procesa, chiar dacă nu există o relație contractuală cu noi. Spre exemplu, putem folosi datele dumneavoastră personale pe care ni le trimiteți via e-mail pentru a putea răspunde unei solicitări anume adresată de dumneavoastră.

Pentru website-ul SC MC COJOM SRL, utilizăm date de identificare non-personale pentru a analiza utilizarea site-ului. Asemenea date sunt, spre exemplu, informațiile cumulate pe paginile vizitate de utilizatorii noștri, în scopul îmbunătățirii designului și a conținutului site-ului nostru. În utilizarea datelor non-personale de identificare, nu facem nicio concluzie cu privire la vizitatorii site-ului nostru.

În desfășurarea activității noastre, putem utiliza datele personale pe care le furnizați prin corespondența electronică purtată sau alte asemenea modalități de comunicare. Dacă nu sunteți client al SC MC COJOM SRL, este posibil să ne folosim de datele personale pe care ni le trimiteți prin e-mail pentru a răspunde la o întrebare specifică trimisă de dumneavoastră.

De asemenea, este posibil să utilizăm adresele de e-mail din baza noastră de date în scop de marketing și informare, sens în care vă vom transmite, odată cu acestea, și o opțiune clară și facilă de renunțare pentru dumneavoastră.

SC MC COJOM SRL își ia angajamentul de a nu vă contacta în legătură cu alte aspecte, în afară de cazul în care ne solicitați în mod expres acest lucru. De asemenea, vă vom contacta în legătură cu alte chestiuni dacă avem aprobarea dumneavoastră în acest sens, precum și în ipoteza în care contactarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații față de dumneavoastră ori a protejării/exercitării unui drept al dumneavoastră.

În ipoteza puțin probabilă a obligării SC MC COJOM SRL să dezvăluie date cu caracter personal ca răspuns la un litigiu sau când avem reprezentarea, cu bună-credință, că legea o impune, spre exemplu, ca răspuns la o hotărâre judecătorească, o citație sau la solicitarea unei autorități ori instituții publice.

 • Neutilizarea de evaluări automate

SC MC COJOM SRL respectă dreptul dumneavoastră de a nu fi evaluate în baza unei prelucrări automate a datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, în temeiul interesului legitim al SC MC COJOM SRL.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC MC COJOM SRL și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (dumneavoastră), reprezentanților legali/împuterniciților dumneavoastră, reprezentanților autorizați ai SC MC COJOM SRL, organelor de urmărire/cercetare penală și instanțelor judecătorești, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. Termenul de păstrare a datelor înregistrate este de 20 zile, conform legislației în vigoare.

Colectarea datelor de către site-uri terțe

Website-ul SC MC COJOM SRL nu conține legături către site-uri terțe, precum rețelele de socializare. În măsura în care ale căror politici privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal pot fi diferite de cele pe care noi le implementăm. Așadar, vizitatorii website-ului nostru ar trebui să consulte Politica de confidențialitate a site-urilor terțe deoarece nu avem niciun control asupra informațiilor care sunt trimise sau colectate de terți.

Diverse date (exceptând datele de contact, precum numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon) pot fi colectate de browser-ul pe care îl utilizați cu privire la vizitele dumneavoastră pe site-ul nostru, precum și pe alte site-uri web. Această colectare de date este menită să ofere publicitate despre bunurile și serviciile care prezintă interes pentru dumneavoastră. În măsura în care doriți mai multe informații despre această practică, este recomandabilă consultarea politicii de confidențialitate și, dacă este cazul, modificarea setărilor de confidențialitate din browser-ul dumneavoastră.

 

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul la informare (art. 13 și 14 din Regulament) – aveți dreptul să cunoașteți, chiar de la momentul la care se face colectarea datelor,  modul în care datele dumneavoastră urmează a fi utilizate, drepturile dumneavoastră cu privire la respectivele date, destinatarii acestora, etc.;
 • Dreptul de acces la date (art. 15 din Regulament) – aveți dreptul de a solicita și obține din partea SC MC COJOM SRL, o confirmare cu privire la prelucrarea ori nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective și la alte informații utile care vă privesc;
 • Dreptul la ștergerea datelor (art. 17 din Regulament) – aveți dreptul de a solicita și obține din partea SC MC COJOM SRL ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate (cu excepția datelor prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, ori în scopuri statistice ori de arhivare, pentru îndeplinirea unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată);
 • Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 din Regulament) –  vă permite să obțineți, la cerere, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul la restricționarea datelor (art. 18 din Regulament) –  acest drept poate fi exercitat, spre exemplu, pentru apărarea unui drept sau interes legitim în fața instanțelor competente, fiind un drept temporar. Acesta se referă, în principiu, la ipoteza în care s-a luat decizia ștergerii datelor dumneavoastră, însă, prin trimiterea unei solicitări exprese și motivate a dumneavoastră de a nu șterge datele, vom întrerupe, temporar, procesul de ștergere;
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament) –  aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator;
 • Dreptul la opoziție (art. 21 din Regulament) – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Precizăm faptul că SC MC COJOM SRL nu realizează astfel de profilări care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată;
 • Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

 

Scopul prelucrării

SC MC COJOM SRL își desfășoară activitatea principală în domeniul prestării de servicii juridice, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul organizării și exercitării profesiei de avocat.

În scopul desfășurării activității mai sus menționate, precum și pentru:

 • îndeplinirea obligațiilor și exercitarea unor drepturilor specifice ale SC MC COJOM SRL sau ale persoanelor vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale;
 • asigurarea securității vieții și a integrității fizice a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul SC MC COJOM SRL, precum și pentru protecția bunurilor din patrimoniul său,

SC MC COJOM SRL prelucrează date cu caracter personal, având calitatea de Operator în sensul prevederilor Regulamentului.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă, cu stricta respectare a termenilor și condițiilor specificate prin prezenta Informare.

 

Temeiul prelucrării

SC MC COJOM SRL procesează datele dumneavoastră cu caracter personal în strictă concordanță cu dispozițiile art. 6 alin. (1) din Regulament, temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal fiind:

 • Îndeplinirea unei obligații legale – în considerarea specializării domeniului de activitate al SC MC COJOM SRL, există situații în care suntem obligați, prin lege, să realizăm anumite operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal. Un astfel de exemplu a fi obligația de a păstra evidența clienților, potrivit legislației special în domeniu. În anumite ipoteze, putem fi obligați să dezvăluim aceste informații unor terțe părți precum organe de cercetare penală, etc.
 • Interesul legitim al SC MC COJOM SRL – prelucrarea datelor obținute de la dumneavoastră poate fi făcută și în considerarea interesului legitim al SC MC COJOM SRL, desigur cu respectarea principiilor proporționalității și subsidiarității. O operațiune de prelucrare de date întemeiată pe interesul legitim este supravegherea video a spațiului incintei în care ne desfășurăm activitatea.
 • Consimțământulprelucrarea datelor cu caracter sensibil se face cu consimțământul prealabil, explicit, clar și neechivoc al persoanei vizate. Asemenea date sunt cele genetice, biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, cele privind sănătatea, etc.
 • Executarea unui contractîn desfășurarea raporturilor contractuale cu clienți, furnizori, parteneri, colaboratori, etc., SC MC COJOM SRL prelucrează date cu caracter personal în vederea executării propriilor obligații și a realizării drepturilor izvorâte din acestea.

 

Transferul internațional al datelor cu caracter personal

SC MC COJOM SRL nu transferă date cu caracter personal în străinătate, datele noastre fiind păstrate, în prezent, în România.

În ipoteza în care va fi necesar să transmitem datele dumneavoastră către o țară din afara Spațiului Economic European, ne vom asigura că informațiile dumneavoastră sunt protejate corespunzător.

Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele Uniunii Europene de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.

 

Durata de păstrare a datelor

SC MC COJOM SRL își asumă angajamentul față de dumneavoastră să stocheze informațiile dumneavoastră atât timp cât este obligatoriu prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar în măsura în care (și cât timp) este necesar.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe perioada existenței unui contract între dumneavoastră și noi ori pe perioada necesară asigurării serviciilor de asistență juridică, reprezentare și/sau consultanță juridică efectuate în cadrul SC MC COJOM SRL.

De asemenea, durata de stocare a anumitor date poate fi determinată de termenele de prescripție prevăzute de lege în anumite ipoteze.

 

Modificări aduse prezentei politici

Prezenta Informare poate fi modificată de către SC MC COJOM SRL oricând și, în mod special, în cazul în care este necesar conform dispozițiilor legale aplicabile în materia prelucrării și protecției datelor cu caracter personal.

Este recomandabilă lecturarea cu atenție a prezentei Informări, pentru a fi în deplină cunoștință de cauză cu privire la dispozițiile acesteia. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail contact@cojom.ro.